کسری زاهدی گلی جان
کسری زاهدی گلی جان

کسری زاهدی

کسری زاهدی عزیز از کودکی علاقه شدیدی به خوانندگی داشت که در سن ده سالگی شروع به نواختن پیانو وگیتار کرد.
او در سن هفده سالگی کار خوانندگی خود را به صورت کاملا حرفه ای شروع کرد و آهنگ سازی و خوانندگی کرد.
کسری عزیز با آهنگ شاخه گل من نیومد به معروفیت زیادی در بین مردم ایران رسیده و این آهنگ یکی از بهترین آهنگ های سال برگزیده شد.

post area