قصاص یا بخشش؟ حمید صفت پای چوبه ی دار

نوشته
قصاص یا بخشش؟ حمید صفت پای چوبه ی دار

اعتراض وکیل مدافع به قصاص حمید صفت

وکیل مدافع حمید صفت گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص حمید صفت اعتراض می‌کند. پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

عسگر قاسمی آقباش اظهار کرد: حکم قصاص موکلم به بنده ابلاغ شده است. بنده و  آقای عزیزمحمدی، دیگر وکیل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت داریم، نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کنیم.او افزود: به حکم (قصاص حمید صفت )صادره اعتراض خواهیم کرد و پرونده با فرجام‌خواهی ما به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
پرونده ی جنایی رپر معروف ایرانی حمید صفت در 24 مرداد ماه 1396 گشوده شد. او به اتهام قتل عمدی پدر خوانده‌اش در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد و روانه زندان شد.